Bl 3 & 4 Ymweliad â Eglwys y Dref/Years 3 & 4 Church visit

Disgyblion Bl 3 a 4 wedi cael bore hyfryd yn yr eglwys bore ma a wedi mwynhau tynnu lluniau gyda’r ipads o’r nodweddion gwahanol. Years 3 & 4 pupils had a lovely morning at the church, and enjoyed using the ipads to take digital photos of the various characteristics.