Bl 3 / Yr 3

Bydd Bl 3 yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau Tenis bore fory felly mae nhw angen dod a dillad addas efo nhw i’r ysgol. Mae’n gaddo’n oer felly gofalwch fod ganddynt ddillad cynnes megis tracwisg neu trowsus cynnes, het a menig os gwelwch yn dda. Year 3 will be taking part in Tennis activities tomorrow therefore they need to bring suitable clothing into school. It is forecast to be cold, therefore please make sure that they have warm clothing as in tracksuit or tracksuit bottoms, a warm jumper and hat and gloves please.