Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 & 4

Diwrnod Môr-Ladron / Pirates Day

Cofiwch y bydd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn cael diwrnod môr-ladron ddydd Gwener. Mae croeso i’r disgyblion ddod i’r ysgol wedi eu gwisgo fel môr-ladron os ydynt yn dymuno.

Remember that Year 3 and 4 will be having a pirate themed day on Friday. The pupils are welcome to come to school dressed as pirates if they wish to do so.

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 & 4

Diwrnod Môr-Ladron / Pirates Day

Cofiwch y bydd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn cael diwrnod môr-ladron ddydd Gwener. Mae croeso i’r disgyblion ddod i’r ysgol wedi eu gwisgo fel môr-ladron os ydynt yn dymuno.

Remember that Year 3 and 4 will be having a pirate themed day on Friday. The pupils are welcome to come to school dressed as pirates if they wish to do so.