Blwyddyn 3 yfory / Year 3 tomorrow

Cofiwch fod  blwyddyn 3 yn perfformio yn Neuadd Willam Aston, Wrecsam yfory ac yn gadael yr ysgol am 8:30yb.
Bydd angen i chi ddod a’ch plentyn i brif fynedfa’r ysgol erbyn 8:15yb os gwelwch yn dda ac wedi dewis cinio eich plentyn ar ap yr ysgol. 
A reminder that Theatr Clwyd have organised for year 3 pupils to attend a concert at the Willam Aston Hall, Wrexham tomorrow. Theatr Clwyd have organised transport that will collect the pupils at 8:30am. 
You will need to bring your child to the main entrance of the school by 8:15am and have chosen their lunch on the school App. 
Diolch am eich cydweithrediad