Cacennau Nadolig Bl.3a4 / Year 3&4 Christmas Cakes

Cofiwch fod modd prynu cacen Nadolig eich plentyn am £1.50. Gyrrwch yr arian i’r ysgol gyda’ch plentyn os ydych yn dymuno prynu.

Remember that you may buy your child’s Christmas Cake for £1.50. Send the money to school with your child if you wish to buy.

(Blwyddyn 3 a 4 yn unig / Year 3 & 4 only)