Cinio Nadolig yfory / Tomorrow’s Christmas dinner

Cofiwch fod cinio Nadolig yn cael ei weini yfory. Mae Arlwyo Newydd wedi ein hysbysu na fydd unrhyw ddewisiadau eraill ar y fwydlen, dim ond cinio Nadolig. Diolch.                                                                                                                               Remember Christmas dinner will be served tomorrow. Newydd Catering have informed us that there will be no other choices on the menu, only the Christmas dinner. Thank you.