Clwb Pel-Rwyd ar ol ysgol / Netball after school club

Rydym wedi penderfynu gohirio Pêl-rwyd nawr tan ar ol y flwyddyn newydd, oherwydd bod hi’n tywyllu’n gynnar, a hefyd y tywydd. Byddwn yn anfon neges allan yn agosach at yr amser pan fyddwn yn ail-ddechrau. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra. Diolch

We have decided to postpone Netball now until after the new year due to it getting dark earlier, and the weather. We will send a message out closer to the time when we re-start. Apologies for any inconvenience caused.  Thank you