Dillad Cymru

Mae croeso i BAWB ddod i’r ysgol fory yn gwisgo dillad ar y thema Cymru. Rydym wedi cael wythnos Cymru Cŵl anhygoel ac uchafbwynt yr wythnos fydd ein cystadleuaeth Glanrafon S’gen Dalent fory. Mae’r disgyblion a’r beirniaid (sef y Llysgenhadon Iaith) yn edrych ymlaen i’r diwrnod mawr. Cofiwch ddilyn ni ar Trydar @YsgolG i weld lluniau o’r holl gystadleuwyr!!
EVERYONE is welcome to come to school tomorrow wearing Welsh themed clothing. We have had a fantastic Cymru Cwl week with one of the highlights tomorrow with our very own Talent Show. The pupils and judges (our Language Ambassadors) are thoroughly looking forward. Remember to follow us on Twitter @YsgolG to see photos of the competitors.