Dim Clwb Rownderi Dydd Iau / No Rounders Club on Thursday

Ni fydd clwb rownderi yn cael ei gynnal ar ôl ysgol dydd Iau yma gan fod y mwyafrif o aelodau’r clwb ym Maes Garmon ar ddiwrnod trosglwyddo. Fe fydd y clwb yn ei ôl yr wythnos nesaf.
There will be no rounders club after school on Thursday as the majority of the members will be in Maes Garmon on a transition day. The club will be on as usual next week.