Disgo – Disco

Dydd  Mawrh, Gorffennaf 17eg  – Tuesday, July 17th

Cynhelir disgo bnawn fory, Gorffennaf 17eg ar yr amseroedd canlynol:-

A disco will be held tomorrow afternoon, July 17th at the following times:-

Derbyn/Blwyddyn 1& 2  –  Reception/Years 1 &2         3.15 – 4.00pm

Blwyddyn/Years 3,4,5 & 6   – 4.15 – 5.15pm

Gofynnir i’r disgyblion ddod ag arian efo nhw yn y bore -£3-00 yr un (fydd yn cynnwys diod a snac) a bydd Mrs Wiegand yn dosbarthu bandiau garddwrn i’r plant .

The pupils are asked to bring the money with them in the morning -£3-00 each  (which include a drink and snack) and Mrs Wiegand will distrubte wrist bands to the children.

Er mwyn hwyluso pethau i bawb, caiff y plant i gyd ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain fory.  

To make things easier, all the children can come to school in their own clothes tomorrow