EIRA / SNOW

Mae cryn ansicrwydd ynglyn â rhagolygon y tywydd ar gyfer fory (02/03/18) ac felly, os bydd rhaid cau yr ysgol, bydd gwybodaeth ar wefan Sir y Fflint, ar ap a chyfri Trydar yr ysgol erbyn 7.45a.m. Os na fydd neges erbyn hynny, bydd yr ysgol ar agor.

There is a great deal of uncertainty regarding the weather forecast for tomorrow (02/03/18) and therefore if we need to close the school, notification will be given on the Flintshire website, on the school app and Twitter account by 7.45a.m. If there is no message, school will be open.