Fw: Eisteddfod T – Dyddiad cau yn agosau! – The closing date is approaching for Eisteddfod T!


From: Eisteddfod Yr Urdd <[email protected]&gt;

Mae hon yn neges ddwyieithog / This is a bilingual message

pennyn-ir-neges-gyffredinol-2-(650).jpg
eisteddfod-t-logo-green_urdd-(1).png
Mae’r dyddiad cau i gystadlu yn Eisteddfod T yn prysur agosáu! Rhaid uwchlwytho pob fideo neu darn o waith i wefan Eisteddfod T cyn hanner dydd, dydd Llun yr 11eg o Fai.

I bori drwy’r cystadlaethau neu i wneud cais, dilynwch y linc yma https://www.s4c.cymru/urdd

A peidiwch ag anghofio bod nifer o gystadlaethau newydd sbon yn rhan o Eisteddfod, gan gynnwys Anifail Anwes Talentog, Sgets Teulu, Lip-Sync, a Dynwarediad! Mae digon o hwyl i bob aelod o’r teulu, a hyd yn oed y cath a’r ci!

Bydd Eisteddfod T yn cael ei ddarlledu ar S4C a BBC Radio Cymru rhwng y 25ain a’r 29ain o Fai.


The closing date to compete in Eisteddfod T is fast approaching! All videos or work must be uploaded to the Eisteddfod T website before midday on Monday the 11th of May.

To browse the list of competitions, or to send your video application, follow this link: http://s4c.urdd.cymru/en/

And don’t forget that Eisteddfod T has brand new competitions too, including the Talented Pet, Family Sketch, Lip-Sync, and Impersonations. There’s plenty of fun for the whole family, and even the cats and dogs!

Eisteddfod T will be broadcasted on S4C and BBC Radio Cymru between the 25th and 29th of May.


Ein cyfeiriad yw | Find us at

Urdd Gobaith Cymru
Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn
Llanuwchllyn, Bala
Cymru LL23 7ST

Cyfrinachedd | Privacy

Hawlfraint © 2020 URDD GOBAITH CYMRU

open.php?u=30243448&id=f725103ee5c445529

This email was sent to [email protected]    unsubscribe from this list