Fw: Swyddi ar gael mewn Cylch Meithrin newydd ym Mwcle – Mudiad Ysgolion Meithrin Jobs


From: Sali Edwards <[email protected]&gt;
Sent: 12 October 2018 10:05
To: G Postterri (Ysgol Terrig); N Postglanrafo (Ysgol Glanrafon); D Gwenffrw (Ysgol Gwenffrwd); [email protected]; I Postcroesatt (Ysgol Croes Atti)
Cc: cylch bwcle@gmail. com
Subject: Swyddi ar gael mewn Cylch Meithrin newydd ym Mwcle
 

Bore da

Rydw i’n gweithio ar sefydlu Cylch Meithrin newydd ym Mwcle, i agor Pasg 2019.  Mae’r Cylch yn hysbysebu am staff ar hyn o bryd, ac rydym yn gofyn os ydych chi yn fodlon rhannu’r hysbysebion swyddi sydd ynghlwm gyda rhieni y plant sydd yn mynd i’ch ysgolion?  Efallai bod ganddynt ddiddordeb yn y swyddi gan eu bod yn swyddi tymor ysgol yn unig.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Cofion cynnes,

Sali

Sali Edwards

Swyddog Sefydlu a Symud Sir Y Fflint a Wrecsam

Establish and Move Officer Flintshire and Wrexham

Mudiad Meithrin

07494 491790

[email protected]″ tabindex=”0″ style=”user-select: none;” data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2018/10/image001.jpg”>prif_logo