Gwasanaethau Diolchgarwch / Thanksgiving Services

Cafwyd dau wasanaeth Diolchgarwch bendigedig Ddydd Mercher a diolch i chi am eich cyfraniadau at ein elusen sef Tîm Chwilio ac Achub Gogledd Ddwyrain Cymru. Hefyd, hoffwn ddiolch i Mrs Nesta Gibson am annerch y plant ac hefyd i Gapel Bethesda am y croeso.

We had two memorable Thanksgiving services on Wednesday and we thank you very much for your kind donations towards North East Wales Search and Rescue Team. We would also like to thank Mrs Nesta Gibson for her contribution to the service and also to Capel Bethesda for a very warm welcome.