Gwasanarh Blynyddoedd Cynnar – Early Years Service

Gwasanaeth Nadolig y Blynyddoedd Cynnar

Early Years’ Christmas Service


Gair byr i’ch hatgoffa y cynhelir gwasanaeth Nadolig Uned y Blynyddoedd Cynnar (Meithrin a Derbyn) yn neuadd yr ysgol fore Mawrth, Rhagfyr 12fed a bore Mercher, Rhagfyr 13eg am 9.30 a.m.  


Bydd dau docyn am ddim i bob teulu am y ddau fore yn dod adref gyda’r plant.

Just a short note to inform you that the Early Years (Nursery and Reception) Christmas service will be taking place in the school hall on Tuesday and Wednesday mornings, December 12th and 13that 9.30 a.m. 


Two free tickets per family for each morning will be sent home with the pupils.