Gweithgareddau’r Wythnos / This week’s activities

Dyma ychydig o luniau o weithgareddau’r wythnos :-
Diolch i BAWB a gynrychiolodd yr ysgol yn yr Eisteddfod wythnos diwethaf – roeddem yn hynod o falch o bawb.
Llongyfarchiadau i’r tîm criced am ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth Criced yr Urdd.
Cafwyd ddiwrnod Mabolgampau werth chweil.
Roedd y cinio Dydd Iau ar y thema Môr Ladron yn lwyddiant mawr!!!
Aeth Bl 3 a 4 i weld perfformiad Na Nel! Dydd Mercher, ac yna aeth Bl 5 a 6 i Lerpwl Dydd Iau fel rhan o’u gwaith ar y Chwedegau.
Am wythnos brysur!!!!

Well done to everybody at the Eisteddfod. Congratulations to the cricket team. We all had a great Sports Day. The Pirates Theme for Dinner on Thursday was a big hit!!! Year 3 & 4 enjoyed Na Nel, and Year 5 & 6 had a great day in Liverpool on Thursday. A very busy week!!!