Hyfforddiant Rygbi Bl.5a6 / Years 5&6 Rugby Training

Mae tymor y clwb rygbi ar nos Fawrth wedi dod i ben am y flwyddyn felly ni fydd hyfforddiant rygbi ar ôl ysgol nos yfory nac am weddill y flwyddyn addysgol. Llawer o ddiolch i Mr Gareth Jones ac i Mr Rhydian Jones am roi o’u hamser i gynnal y clwb dros y ddau dymor diwethaf.
The Tuesday night rugby club’s season has come to an end for this year and therefore there will be no rugby training neither tomorrow night nor for the rest of the academic year. Many thanks to Mr Gareth Jones and to Mr Rhydian Jones for giving their time over the last two terms.