Mabolgampau Blwyddyn 1 a 2 – Year 1 and 2 Sports

Gan fod rhagolygon y tywydd yn dda ar gyfer fory, rydym am ail drefnu mabolgampau Blwyddyn 1 a 2 ar gyfer pnawn fory, Gwener, Mehefin 21ain am 1.15 p.m.

Ddrwg iawn fod hyn ar fyr rybudd, ond mae’n fater o geisio ymateb i ragolygon y tywydd os ydynt yn dda.

As the weather forecast for tomorrow seems promising, we have re-arranged the Years 1 and 2 sports fortomorrow afternoon, Friday, June 21st at 1.15 p.m.

Apologies for the short notice, but it’s a matter of trying to make the most of a good weather forecast.

Diolch –Thanks.