Mabolgampau CA2 Bore Yfory / KS2 Sports Day Tomorrow Morning

Gofynnir i’r disgyblion ddod i’r ysgol yfory mewn dillad addysg gorfforol addas ar gyfer cymryd rhan yn y mabolgampau os gwelwch yn dda. Fe gaiff y disgyblion wisgo lliwiau eu llysoedd os ydynt yn dymuno. We ask that the pupils come to school tomorrow in appropriate P.E. kit to take part in the sports day. They may wear their house colours if they wish. ALUN – melyn / yellow DANIEL – gwyn / white FFLINT – gwyrdd / green GARMON – coch / red