Mabolgampau derbyn / 1 Sports day Reception Year 1

Bore da,
Rydym yn gobeithio y bydd y tywydd yn gwella erbyn prynhawn.
Byddwn yn eich hysbysebu erbyn 11:30yb os oes rhaid i ni ohurio.
We are hoping that the weather will be better by this afternoon.
We will decide whether or not we cancel by 11:30am.
Diolch