Mabolgampau / Sports Day

FORY / TOMORROW

Bl 1 a 2 / Yr 1 and 2 – 10.30 y.b.

Bl 3,4,5 a 6 /  Years 3,4,5 and 6 – 1 o’r gloch

Gofalwch fod gan eich plentyn het haul, eli haul a digon o ddiod os gwelwch yn dda. Please ensure that your child has a hat, sun cream and plenty of drink please.

Mae croeso i chi ddod a chadair gyda chi i’r Mabolgampau.
You are welcome to bring your own chair to the Sports Day.

Dydd Mercher, Mehefin 13eg – Meithrin a Derbyn – bore am 9.30y.b.
Wednesday, June 13th – Nursery and Reception – morning at 9.30a.m.