PANTO

Mae croeso i’r disgyblion ddod a rhywbeth i fwyta (paced o greision a/neu paced o fferins neu rhywbeth tebyg) a diod efo nhw i fwyta yn ystod hanner amser y panto Dydd Mercher.

 

 

Os gwelwch yn dda, cofiwch fod gennym blant gydag alergeddau cnau felly hoffwn eich atgoffa i beidio gyrru dim byd yn cynnwys cnau. 

 

 

The pupils are welcome to bring something to eat (a packet of crisps and/or sweets or something similar) and a drink with them to eat during the interval at the panto on Wednesday.

 


Please remember that we have children with nut allergies so we would like to remind you not to send anything containing nuts.