Picnic Ymadael Blwyddyn 6 / Year 6’s Leavers Picnic

Oherwydd y tywydd, byddwn yn cynnal y gwasanaeth yn neuadd yr ysgol. Mae croeso i chi ddod a phicnic gyda chi yr un fath! Gofynnwn yn garedig i chi beidio cyrraedd cyn 1.45pm os gwelwch yn dda.
The leavers service will be held in the hall due to the weather. You are still welcome to bring a picnic with you! We kindly ask that you do not arrive before 1.45pm please.