Rhaglen Eisteddfod Cylch Yr Wyddgrug / Mold Area Eisteddfod Programme

Noswaith dda,

Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw’n iawn!

Yn yr e-bost yma, rwy’n atodi Rhaglen Rhagbrofion a Rhaglen Llwyfan Eisteddfod Cylch Yr Wyddgrug, sy’n digwydd yn Ysgol Bryn Coch ar Ddydd Sadwrn, 2il o Fawrth. Ga i ofyn yn garedig i chi wneud nodyn o’r manylion yn y rhaglenni.

Rwy’n ategu na fydd modd newid trefn y Rhaglenni ar unrhyw gyfrif rwan.

Bydd bwyd a diod ar gael i’w prynnu drwy gydol y dydd.

Bydd modd talu hefo cerdyn wrth y drws.

Edrychaf ymlaen i’ch gweld chi gyd wythnos nesaf, ac i fwynhau diwrnod o gystadlu brwd.

Os oes unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu hefo fi.

Diolch!

Good evening everyone,

 

I hope you’re all keeping well!

 

In this e-mail I attach the Prelims Programme and the afternoon Stage Programme for the Mold Area Eisteddfod, that’s taking place in Ysgol Bryn Coch on Saturday, 2nd of March. Can I please ask that you make a note of the details in the Programmes.

 

To emphasize, the order of the programmes can not be changed on any account now.

 

Food and drink will be available to purchase throughout the day.

 

It’ll be possible to pay by card on the front door.

 

I look forward to seeing you all next week, and to enjoy a day filled with competing and performances.

 

If you have any questions, you’re welcome to contact me.

 

Diolch!