Rhieni plant y Meithrin – Nursery pupils parents

Nodyn byr i esnbonio bod pob un o ddisgyblion y Meithrin yn cael cinio am ddim dydd Llun, Gorffennaf  2ai.  Os nad yw’r plant yn mynd i’r Meithrin Plus y pnawn hwnnw, mae gofyn i chi ddod i’w casglu am 12.15pm os gwelwch yn dda.

Just a short note to explain that all of the Nursery pupils will be having a free lunch on Monday, July 2nd.  If your child is not attending Meithrin Plus that afternoon, you are asked to pick him/her up at 12.15pm please