Trip Meithrin & Derbyn – Park Hall – Reception and Nursery trip

Bydd angen i’r plant ddod yn eu gwisg ysgol a dod a het/cap haul, picnic a diod a rhoi eli haul ymlaen cyn dod i’r ysgol.

The children need to come in their school uniform and bring a sunhat/cap,

a picnic and drink and wear sun lotion to come to school