Beth yw eich barn am yr ap? / What do you think of the app?

Gawsoch chi unrhyw broblem? Oes gennych awgrym? Anfonwch eich adborth isod Gwerthfawrogir eich cymorth yn fawr!


Have you had any problems? Do you have a suggestion? Please send your feedback below. Your help is greatly appreciated!