Eisteddfod yr Urdd

Ymddiheuriadau – wele’r atodiadau. Many apologies – see attachments. Ar gyfer yr unigolyn y cyfeirir yr e-bost hwn ato yn unig y mae’r neges a’r atodiadau sydd ynghlwm. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy gamsyniad, rhowch wybod i’r anfonwr a’i dileu’n barhaol o’ch system. Os oes cynnwys yn y neges e-bost hon … Read more

BLWYDDYN 1 A 2 / YEARS 1 & 2

Rhai o dai adar BL 1 a 2. Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth. Mae’r disgyblion wrth eu bodd gyda’r cegin fwd newydd. Some of the bird houses year 1 and 2 pupils have created. Thank you very much for your support. The pupils are over the moon with their new mud kitchen. Diolch … Read more

Eisteddfod Urdd

Prynhawn da pawb /Good afternoon all Atodaf raglen rhagbrofion a rhaglen llwyfan prynhawn ar gyfer Eisteddfod Cylch Yr Wyddgrug a gynhelir yn Ysgol Bryn Coch ar ddydd Sadwrn Chwefror 29, 2020.  Mae’r beirniaid fel y ganlyn: Gofynwn yn garedig i chi rhoi gwybod i’ch rhieni bod tal mynediad i’r Eisteddfod a hynny yn cynnyws y … Read more

Cylchlythyr: 14.2.20

Ar gyfer yr unigolyn y cyfeirir yr e-bost hwn ato yn unig y mae’r neges a’r atodiadau sydd ynghlwm. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy gamsyniad, rhowch wybod i’r anfonwr a’i dileu’n barhaol o’ch system. Os oes cynnwys yn y neges e-bost hon sy’n bersonol neu os oes ynddi gynnwys nad yw’n … Read more

Diwrnod y Llyfr 2020 World Book Day

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr Tynnu llun o’ch plentyn yn darllen llyfr mewn man anghyffredin! Argraffwch eich llun a’i yrru i’r ysgol erbyn Dydd Gwener, Chwefror 28ain. Os gwelwch yn dda, gofalwch fod enw a dosbarth eich plentyn ar gefn y llun. Cyhoeddir yr enillwyr ar ddiwrnod y Llyfr sydd ar Ddydd Iau, Mawrth 5ed. World … Read more

Marie Curie

CENNIN PEDR ER BUDD CRONFA MARIE CURIE DAFFODILS IN AID OF THE MARIE CURIE FUND   Carwn eich hysbysu y bydd Cennin Pedr at yr apêl uchod ar werth yn yr ysgol fory hyd at Mawrth 2ail.   Gofynnir yn garedig am eich haelioni ac fe werthfawrogir eich cyfraniadau at yr achos teilwng hwn yn … Read more