Bl 3 – 6 Years

Mae yna ychydig o docynnau ar ôl ar gyfer y cyngerdd ar sail y cyntaf i’r felin. Rhowch yr archeb a’r arian i’ch plentyn i roi i’w athro/awes.  (DDIM Y SWYDDFA) There are a few tickets left for the concert on a first come first served basis.  Please give the order and money to your … Read more

Bl.3,4,5a6 / Years 3,4,5&6

Gofynnwn yn garedig i’r disgyblion ddod â throwsys / leggings du i’r ysgol mewn bag ar gyfer ymarfer gwisgoedd sioe Y Llew Frenin fydd yn cael ei gynnal brynhawn Llun. Fe fyddwn yn eu cadw yn yr ysgol wedyn tan y perfformiad olaf ar y nos Fercher. Llawer o ddiolch i chi. 🦁 We kindly … Read more

Blwyddyn 5a6 / Years 5&6

A fuasai holl ddisgyblion Blwyddyn 5/6 yn gallu dod a jar wydr wag efo caead ac ychydig o fotymau i’r ysgol fel eu bod yn gallu gwneud addurn ar gyfer y Nadolig. Gofynnwn eich bod yn sicrhau fod y jariau yn cael eu cludo yn ofalus i’r ysgol erbyn Dydd Iau, Rhagfyr 12fed. Diolch. ⛄️ … Read more

Bl 3-6 Years

Cofiwch brynu’ch tocynnau cyngerdd os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, gan eu bod yn gwerthu’n gyflym. Remember to buy your concert tickets if you have not already done so, as they are selling fast.