Diwedd y tymor / end of the year

Wrth i ni agosau tuag at ddiwedd y flwyddyn rydym yn gobeithio gyrru llyfrau’r disgyblion adref gyda nhw cyn diwedd yr wythnos. I helpu esmwytho’r broses a fyddwch gystal â sicrhau i yrru bag plastig gyda eich plentyn cyn diwedd yr wythnos neu sicrhau eu bod yn dod i’r ysgol gyda bag cefn. As we … Read more

Little Princess Trust

Mae Alys wedi gwneud y penderfyniad dewr iawn o dorri ei gwallt a’i gyfrannu tuag at elusen ‘Princess Trust’. Os dymunwch roi rhodd tuag at yr achos bydd Alys yn y ffair haf heno ac yn parhau i dderbyn cyfraniadau’r wythnos nesaf. Alys has made the brave decision to cut her hair and donate it … Read more

Rygbi am ddim / Free Rugby days

RYGBI AM DDIM / FREE RUGBY:  (Cinio a brecwast am ddim / lunch and breakfast for free) Rugby Fun Fit Fed – Urdd X WRU 29/07/24 – 9:00 – 1:00 Ysgol Bodhyfryd Rugby Fun Fit Fed – Urdd X WRU 13/08/24 – 9:00 – 1:00 Wrexham Rugby Club Diolch yn fawr, Marc Thomas Swyddog Datblygu … Read more