Neges gan Darren yr Urdd

Helo pawb, Ymddiheuriadau i chi am beidio a redeg Hwyl am Hanner wythnos yma, ni fyddaf yn gallu cynnal sesiwn heddiw chwaith yn anffodus. Fe wnaf adael i chi wybod os bydd unrhyw newid i rai wythnos nesaf.  Hi all, Appologies for not running the Hwyl am Hanner sessions this week, I won’t be able … Read more

Cyfarchion y Pennaeth – Headteacher’s greetings.

Bydd cyfarchiad gan y Pennaeth i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen yn cael ei uwchlwytho ar Seesaw, ac un wahanol i Gyfnod Allweddol 2 ar Teams am 2 p.m. heddiw (15.01.21) A greeting by the headteacher for the Foundation Phase pupils will be uploaded on Seesaw, and a different one for Key Stage 2 pupils on … Read more

Cysylltiad y we – Internet connection.

Oherwydd bod y system yn cael ei huwch-raddio, NI fydd cysylltiad ar gael trwy’r we yn yr ysgol o 10 a.m. heddiw (13.01) hyd at ddiwedd y dydd ar ddydd Gwener, Ionawr 15fed. Os ydych angen cysylltu gyda’r ysgol yn ystod y dyddiau hyn, gofynnir i chi ffonio os gwelwch yn dda. Sylwer na fydd … Read more

Sesiynau Byw Ysgol Glanrafon Live Sessions

Fel a nodwyd yn y llythyr nos Sul, rydym yn bwriadu cynnal sesiynau sgwrsio byw gyda disgyblion yr ysgol wythnos nesaf. Os ydych eisiau eich plentyn i gymeryd rhan, gofynnwn yn garedig i chi lenwi y ffurflen drwy ddilyn y linc isod os gwelwch yn dda.  Os nad ydych yn cwblhau y ffurflen, ni fydd … Read more

Adran Iau / Junior Department

Rydym yn ceisio postio fidios ar gyfer y plant i bob “Team” dosbarth bore yma, ond am rhyw rheswm yn cael trafferthion. Rydym yn ymwybodol fod yna broblemau, ac yn ceisio eu datrys cyn gynted a phosib.  Byddwch yn amyneddgar gyda ni os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr.  We are trying to post videos … Read more