Ar rhan/on behalf of

August-2021-CW-SALT-Press-Release-CYM-V3.pdf August-2021-CW-SALT-Press-Release-ENG-V3.pdf SALT-POSTER-E.pdf SALT-POSTER-W.pdf

Plant sy’n ynysu / Children whom are isolating

Os yw eich plentyn gorfod ynysu adref oherwydd canlyniad prawf pcr positif neu unrhyw amgylchiadau eraill yn ymwneud â Covid, hoffwn egluro y drefn ar gyfer gwaith adref i’ch plentyn. Os ydy eich plentyn yn teimlo’n ddigon da ac yn hapus i gwblhau gweithgareddau a gwaith ysgol, mae croeso i chi gysylltu gyda ei athro/athrawes ddosbarth … Read more

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 & 4

Gan fod Tempest yn yr ysgol yn tynnu lluniau Dydd Gwener yma, hoffwn i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 ddod i’r ysgol yn ei gwisg ysgol NID yn ei dillad Addysg Gorfforol. Mae croeso iddynt ddod a trainers efo nhw mewn bag rhag ofn fydd posib mynd allan i wneud rhai gweithgareddau. As Tempest Photography … Read more