Bl 3 a 4

Mae disgyblion Bl 3 a 4 yn creu rocedi allan o boteli plastig. Os fedrwch yrru rhai i’r ysgol erbyn fory, byddem yn ddiolchgar iawn.  Year 3 and 4 are creating rockets out of plastic bottles. If you could send some to school by tomorrow please we would be very grateful.  DIOLCH YN FAWR

Cariad dros y byd

Byddwn yn cynnal Ffair Deganau a Thedis Dydd Gwener nesaf, Ionawr 24ain  fel rhan o’n ymgyrch “Cariad dros y Byd”. Cyfuniad yw’r ymgyrch yma o ddathlu Santes Dwynwen ond hefyd codi arian ar gyfer y tanau gwyllt yn Awstralia.  Syniad un o ddisgyblion BL 6 ydy hyn ac fe hoffwn ofyn am eich cymorth. Rydym … Read more

Dim peldroed 1 & 2 no football

Er gwybodaeth, ni fydd y clwb pêl-droed yn cymryd lle i ddisgyblionBl 1 a 2 nôs Iau, Ionawr, 16eg.Cofiwch dalu’r £2-50 bob wythnos os gwelwch yn dda. For your information, there will be no football club for Years 1 & 2 pupils this Thursday, January 16th.  Please remember to bring the £2-50 every week.

Cor – Choir

Cofiwch ddod i nol eich plentyn o’r cor heno, yn brydlon am 4.30pm, or Brif Fynedfa,  os gwelwch yn dda. Llawer o ddiolch. Please come  and collect your child after choir practice promptly at 4.30pm, from the Main Entrance. Many thanks:-

Pel-rwyd – netball

Pêl-rwyd – Netball Gair byr i’ch hysbysu na fydd y gêm bêl-rwyd heddiw dydd Mawrth, Ionawr 14eg yn ysgol Bryn Coch,achos y tywydd drwg.   Ymddiheuriadau am fod yn fyr rybudd.   A short note to inform you that there will be no netball game today, Tuesday, January 14th at Ysgol Bryn Coch due to … Read more