Disgyblion Bl 6 sy’n mynd i Faes Garmon / Year 6 pupils that are going to Maes Garmon

Annwyl riant / gwarchodwr,  https://jrni.monkhouse.com/pdf/Parent%20Plan_Monkhouse.pdf?utm_medium=email&utm_source=mautic&utm_campaign=outlook Atodaf linc i chi sydd yn egluro sut y gallwch archebu gwisg ysgol gan Forrster Sports I attach a link that explains how you can order school uniform from Forrerster Sports Diolch am eich cydweithrediad ac amynedd Thank you for your co-operation and patience

Llyfr i blant / Children’s book

Mae’r llyfr newydd ‘Mae Gan Bawb Ofidiau’ allan nawr. Llyfr yn arbennig i blant ydy, yn son am bryderon o gwmpas covid 19. https://www.youtube.com/watch?v=3jCUb9Kik0Y A book that has been especially created for children covering issues relating to Covid 19.