Blwyddyn 5 a 6 – Year 5 and 6

Gofynnwn i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 ddod i’r ysgol yn eu dillad addysg gorfforol yfory yn ogystal a dydd Mercher am wythnos yma os gwelwch yn dda. We ask that year 5 and 6 pupils come to school in their P.E. kit tomorrow as well as Wednesday for this week please.

Neges gan Tempest/ Message from Tempest

Annwyl Rieni, Ydych chi wedi archebu eich lluniau ysgol eto? Nodyn i’ch atgoffa mai’r dyddiad cau ar gyfer dosbarthu am ddim yn ôl i’r ysgol yw dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022.  Archebwch drwy wefan Tempest gan ddefnyddio eich dolen unigryw neu ewch  i www.tempest-orders.co.uk Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i archebu eich lluniau, mae … Read more

Rhieni / Parents 1 & 2

Oherwydd ei fod yn ddiwrnod trosglwyddo yfory gofynnwn i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol arferol os gwelwch yn dda.  As it’s our transition day tomorrow we ask pupils to wear their usual school uniform tomorrow please.  Diolch yn fawr, Tîm Blwyddyn 1 a 2