Helo gan Holl Staff Ysgol Glanrafon

Mae’n amser reit rhyfedd – Mae hynny yn ffaith, Yr ysgol ar gau Ers wythnosau maith. Dim gwisg ysgol, Dim cloch na gwersi, Ac mae’r staff i gyd Yn eich methu’n ofnadwy. Felly dyma greu fidio I godi calon Bob un o blantos Ysgol Glanrafon. Dyma fidio arbennig i godi calonnau ein holl blant a’u … Read more

Fw: Llyfr Gweithgareddau Rhif 3 (Rhifyn Arbennig Diogelwch y We) 9-11 oed – Activity Book Number 3 (Internet Safety Special Edition) 9-11 year olds

From: Williams, Mannon (School Liaison Co-Ordinator) <Mannon.Williams@nthwales.pnn.police.uk&gt; Sent: 20 May 2020 09:51 Subject: Llyfr Gweithgareddau Rhif 3 (Rhifyn Arbennig Diogelwch y We) 9-11 oed – Activity Book Number 3 (Internet Safety Special Edition) 9-11 year olds English version below Bore da, Mae ein llyfr gweithgaredd rhifyn arbennig Diogelwch Rhyngrwyd allan nawr! Dyma ein trydydd mewn … Read more

Eisteddfod T

Mae nifer o gystadlaethau newydd a hwyliog gan yr Urdd ar gyfer Eisteddfod T, ond mae’r dyddiad cau Dydd Mercher, Mai 20fed am 5pm felly brysiwch os hoffech gymeryd rhan. Efallai fod gan nifer ohonoch fidios/lluniau addas yn barod ar gyfer cystadlu. Dilynwch y linc isod am y rheolau a mwy o wybodaeth sut i … Read more

RHIENI BLWYDDYN 6 / YEAR 6 PARENTS

Neges gan Darren ar gyfer rhieni Bl 6 / A message from Darren for Year 6 pupils  Gallwch ei ebostio neu gyrru text/whats app iddo / You can email or text/whats app him :-  mo52ers@icloud.com neu/or 07876248727 **Scroll down for English** Rhieni Bl.6 / Yr.6 Parents Gobeithio bod pawb yn cadw’n iawn ac yn iach. … Read more