PWYSIG / IMPORTANT

Annwyl rieni/Dear parents, Gobeithio eich bod yn cadw’n saff ac yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd yma. Hoffai’r holl staff ddymuno’n dda i’n holl disgyblion a’u teuluoedd. We hope that you are all keeping safe during this very difficult time. We as staff would like to wish all our pupils and their families best … Read more

Rhieni Meithrin a Derbyn

Dyma adnodd gwych gan Peniarth ar gyfer eich plentyn i ymarfer ac adnabod llythyrennau yn Gymraeg. Dilynwch @CPeniarth ar Trydar neu Facebook i ddilyn y podlediadau.  Here is a great resource for you by Peniarth to use with your child to recognize and practice letters in Welsh. Please follow @CPenairth on Twitter or Canolfan Peniarth … Read more

Fw: gwasanaeth tan

Cystadleuaeth i ennill gorsaf dan Lego – rhowch gynnig arni – pob hwyl! Competition to win a Lego Fire station – give it a go – good luck! From: Emma McCulloch (Siaradwr Cymraeg) <emma.mcculloch@nwales-fireservice.org.uk&gt; Sent: 30 March 2020 09:40 To: N Postglanrafo (Ysgol Glanrafon) <PostglanrafoN@hwbmail.net&gt; Subject: gwasanaeth tan Bore da, Plis gwelwch yr isod ynglyn … Read more

Hwb – Hub

HWB GOFAL PLANT RESILIENCE HUB – 06.04.20 – 10.04.20 AR GYFER TEULUOEDD/FOR THE FAMILIES OF Lle mae 2 riant yn weithwyr allweddol- Where both parents are key workers. Rhiant sengl sy’n weithiwr allweddol – Single parent who is a key worker. Mae canllawiau tynnach wedi dod oddi wrth Dȋm Argyfyngau y Sir ynglyn â’r uchod … Read more

PWYSIG HUB BRYN COCH IMPORTANT

Os ydych wedi archebu lle drwy Schol Comms ar gyfer eich plentyn i fynd i’r Hwb Gofal Plant ar gyfer y mis nesaf, os gwelwch yn dda, ac wnewch chi ebostio ni fel ysgol hefyd er mwyn cadarnhau ac i nodi os oes gan eich plentyn unrhyw alergeddau. Mae hyn hefyd yn hynod o bwysig … Read more