Blwyddyn 5a6 / Years 5&6

Carem eich hatgoffa fod angen dillad addysg gorfforol cynnes ar y disgyblion i’w gwisgo tu allan ar ddydd Gwener. Diolch. We would like to remind parents that the pupils need a warm P.E. kit suitable for activities outside on a Friday. Thank you.

Panto

Cofiwch ei bod yn angenrheidiol  talu am y panto erbyn yfory.  Os na wneir taliad byddwn yn cymryd nad ydych yn dymuno i’ch plentyn fynd. Please remember it is imperative to pay for the panto by tomorrow.  If no payment is made we will assume you do not wish your child to go. Diolch Thank … Read more

Cefnogi Cymru

Cofiwch :- Gall y disgyblion wisgo unrhyw beth coch fory (Dydd Mercher) er mwyn cefnogi Cymru wrth iddynt wynebu Fiji yng nghystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd. Byddwn yn dangos y gêm yn ysgol. Remember :- The pupils can wear anything red to school tomorrow (Wednesday) to show our support to Wales as they face Fiji in … Read more

Dosb Derbyn – Reception class

Ysgol Gymraeg Glanrafon Yr Wyddgrug Dim ond nodyn byr i roi gwybod i chi y bydd llun y Dosbarth Derbyn yn yr Evening Leader nos Fawrth,Hydref15. Just a short not to let you know that the Reception Class photograph will be in the Evening Leader, Tuesday, September 15.

Clwb ar ol Ysgol

Mae’r Clwb ar ol Ysgol yn llenwi yn gyflym y rhan mwyaf o nosweithiau, felly mae’n rhai i chi archebu lle i’ch plentyn yn y Clybiau uchod o flaen llaw  wrth ymweld â gwefan neu app School Gateway.  The After School Club is filling up fast most nights, therefore, you must remember to book a space online for your child/children beforehand by … Read more