Cinio ysgol – school meals

 Mae’n hanfodol eich bod yn clirio unrhyw ddyled cyn diwedd y tymor. Bydd dyledion mawr yn cael eu hanfon i Gyngor Sir y Fflint – ac mae hawl ganddynt i rwystro i’ch plentyn gael cinio nes bydd y ddyled wedi ei thalu yn llawn.  It is imperative that any debt is settled before the end … Read more

Codi Arian Yfory / Fundraiser Tomorrow

Mae’r Cyngor Ysgol wedi penderfynu codi arian tuag at Ymchwil Cancr ac Apel Seiclon Idai yfory, Dydd Gwener, Ebrill 11eg. Mi fydd y disgyblion yn cael gwisgo dillad eu hunain a gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 am hyn. Yn ogystal bydd cystadleuaeth enwi tegan i’r Meithrin/Derbyn ac i Flwyddyn 1/2. Mi fydd CA2 … Read more

Dydd Gwener 12.4.19 – Friday 12.4.19

DIWRNOD CODI ARIAN – FUNDRAISING DAY – 12.04.19 Mae Cyngor yr Ysgol yn trefnu diwrnod i godi arian at Ymchwil i Gancr a Chorwynt Idai ddydd Gwener nesaf, Ebrill 12fed. Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain, a thalu £1 am gael gwneud hynny. Bydd cystadleuaeth yn cael ei chynnal yn … Read more

Cinio ysgol – school meals

Mae’n peri gofid i  ni bod cymaint o ddyledion cinio. Mae’n hanfodol eich bod yn clirio unrhyw ddyled cyn diwedd y tymor. Bydd dyledion mawr yn cael eu hanfon i Gyngor Sir y Fflint – ac mae hawl ganddynt i rwystro i’ch plentyn gael cinio nes bydd y ddyled wedi ei thalu yn llawn.  It … Read more

COR YR YSGOL / SCHOOL CHOIR

Ni fydd ymarfer côr ar ôl ysgol nos yfory, nos Fawrth Ebrill 8fed. Bydd yr ymarferion yn ail-ddechrau ar ôl y Pasg.  Diolch i chi am eich cefnogaeth.  There will be no choir practice tomorrow night, Tuesday the 8th of April. Practices will start again after the Easter Holidays.  Thank you for your support.