Blynyddoedd/Years 2,3,4,& 5

Gwersi offerynnol – Instrumental lessons Dyddiad cau – dydd Gwener, Mehefin 28ain, gofynnwch yn y swyddfa am ffurflen. os oes diddordeb gan eich plentyn. Closing date – Friday, June 28th , please ask in the office for a form if your child is interested

Rhieni Meithrin parents

Noson Agored –  Open Evening Fe’ch gwahoddir yn gynnes i ddod i’r ysgol i dderbyn manylion a gwybodaeth pellach am y Dosbarth Derbyn nos Fawrth, Mehefin 25ain am 5.30pm.   Edrychir ymlaen yn fawr at eich gweld bryd hynny pan roddir manylion am yr hyn fydd yn wahanol pan ddaw eich plentyn yma’n llawn amser ym … Read more

Mabolgamapau/Sports Day

Ymddiheuriadau / Apologies –  Gobeithiwn gynnal Mabolgampau’r Adran Iau DYDD IAU yma, Mehefin 27ain am 9.30 o’r gloch y bore. Hopefully, we will be able to have our Junior Sport’s Day this coming THURSDAY, June 27th at 9.30.

Mabolgampau’r Urdd / Urdd Mabolgampau

Mae Mabolgampau’r Urdd oedd i fod i gael ei gynnal yfory wedi ei ohirio tan ddydd Mercher, Gorffennaf 17eg. Mwy o wybodaeth i ddilyn yn nes at yr amser. The Urdd Mabolgampau which was due to take place tomorrow has been postponed until Wednesday, July 17th. More information will follow closer to the time.

Mabolgampau’r Urdd

Mae Mabolgampau’r Urdd wedi ei gohirio fory. Fe  fydd yn cael ei gynnal Dydd Mercher, Gorffennaf 17eg. Mwy o wybodaeth i ddilyn. The Urdd Athletics  has been cancelled tomorrow and has been re-arranged for Wednesday, July 17th. Diolch.

Mabolgampau’r Urdd

Mae Mabolgampau’r Urdd wedi ei gohirio fory. Fe  fydd yn cael ei gynnal Dydd Mercher, Gorffennaf 17eg. Mwy o wybodaeth i ddilyn. The Urdd mabolgampau has been cancelled tomorrow and has been re-arranged for Wednesday, July 17th. Diolch.