Clwb Rownderi Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6 Rounders Club

Diolch am eich ymatebion i’r Clwb Rownderi. Fe fydd y clwb yn dechrau brynhawn dydd Llun yma. Gofynnir i ddisgyblion sy’n cymryd rhan yn y clwb i ddod a dillad ymarfer corff addas efo nhw i’r ysgol mewn bag. Fe fydd y clwb yn gorffen am 4.15y.h. ac fe fydd y disgyblion yn dod at … Read more

Dosbarth Mrs Hogg / Mrs Hogg’s Class

Mae e-bost wedi ei anfon at rieni disgyblion dosbarth Mrs Hogg parthed sesiynau Ysgol Goedwig fydd yn cychwyn yfory. Ymddiheuriadau fod yr wybodaeth yn hwyr yn eich cyrraedd. A wnewch chi sicrhau eich bod yn llenwi’r ffurflen ganiatad ar Forms cyn diwedd y dydd os gwelwch yn dda – linc isod. An e-mail has been … Read more