Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 & 4

Diwrnod Môr-Ladron / Pirates Day Cofiwch y bydd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn cael diwrnod môr-ladron ddydd Gwener. Mae croeso i’r disgyblion ddod i’r ysgol wedi eu gwisgo fel môr-ladron os ydynt yn dymuno. Remember that Year 3 and 4 will be having a pirate themed day on Friday. The pupils are welcome to … Read more

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 & 4

Diwrnod Môr-Ladron / Pirates Day Cofiwch y bydd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn cael diwrnod môr-ladron ddydd Gwener. Mae croeso i’r disgyblion ddod i’r ysgol wedi eu gwisgo fel môr-ladron os ydynt yn dymuno. Remember that Year 3 and 4 will be having a pirate themed day on Friday. The pupils are welcome to … Read more

Ymarfer Côr / Choir Practice

Ni fydd ymarfer côr nos Fawrth yma (19eg) oherwydd y noson agored. Fe fydd yr ymarferion yn ailddechrau ar ôl hanner tymor ar y 5ed o Fawrth. There will be no choir practice this Tuesday (19th) as a result of the open afternoon. The practices will recommence after half term on the 5th of March.

Gwisg ysgol – School uniform

Gwisg ysgol – School uniform Rydym wedi sylwi bod llawer iawn o siwmperi/cardigans a.y.y.b ym masgedi Dillad Coll y ddau Gyfnod Allweddol.  Wrth fynd drwyddynt, gwelwyd nad oedd enwau’t plant ar yr eitemau hyn.  Mae’n hanfodol bod enw eich plentyn ar bob eitem o’irwisg ysgol. Bydd yr eitemau yn cael eu harddangos yn y Neuadd … Read more

Clwb chwaraeon Bl. 5 a 6

Ni fydd Clwb Chwaraeon i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 bnawn Mawrth nesaf, Chwefror 19eg.oherwydd ei bod yn Bnawn Agored. Bydd y Clwb yn ail ddechrau ar y 5ed. o Fawrth. There will be no Sports Club for Years 5 and 6 pupils next Tuesday, February 19th. because of the Open Afternoon. The Club will … Read more