Derbyn/Reception 2020

At rieni’r disgyblion Meithrin/To the Nursery pupils’ parents Y dyddiad olaf i gofrestru eich plentyn ar gyfer y dosbarth Derbyn ym Medi 2020 ar wefan Sir y Fflint yw dydd Gwener, Tachwedd 22ain. The last day to register your child for the Reception class for September 2020 on the Flintshire website is Friday, November 22nd.

Asthma

Asthma Mae gofyn i’r ysgol gael Cerdyn Asthma mewn lle ar gyfer pob disgybl sy’n dioddef o’r cyflwr – galwch yn y swyddfa i dderbyn y ffurflen briodol os gwelwch yn dda. Yn anffodus, nid yw’r ddogfen ar gael yn y Gymraeg. Schools are required to have an Asthma Card in place for every child … Read more

Eisteddfod Treuddyn

At rieni’r disgyblion fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod/To the parents of pupils competing at the Eisteddfod Mae copi papur eisoes wedi’i ddosbarthu i’r disgyblion fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod ddydd Sadwrn yma, Tachwedd 16eg., ond rhag ofn nad yw wedi eich cyrraedd, wele ni’n anfon copi i chi eto ar yr app! A … Read more