Meithrin – Nursery

Os gwelwch yn dda a wnewch chi wasgaru ar hyd y buarth pan yn dod i nol  y plant- o’r Meithrin yn lle sefyll mewn llinell – gan ei fod yn haws i’r staff adnabod y rhieni. Llawer o ddiolch Please can you space yourselves out on the yard when picking the children up from … Read more

Awr Fawr

Yr Awr Fawr Cynradd Beth yw Yr Awr Fawr? Mae’r Awr Fawr yn gyfle i blant cynradd ddod at ei gilydd mewn awyrgylch diogel dros Zoom gyda staff cyfeillgar yr Urdd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda ffrindiau hen a newydd. Oes rhaid bod yn aelod o’r Urdd? O fis Hydref, bydd sesiynau Awr … Read more

Pwysig – Important

Mae wedi dod i’n sylw ni fod rhai rhieni wedi archebu lle i’w plentyn ar gyfer y Clwb Brecwast am ddim ond wedyn ddim yn defnyddio’r gofal.  Gan ei fod yn llawn bob dydd mi fyddwn yn monitro hyn yn ddyddiol, a bydd gennym yr hawl i cael gwared o archebion unrhyw blentyn os bydd … Read more

Neges gan yr Urdd

Yr Awr Fawr – rhaglen o weithgareddau wythnosol ddigidol i blant Cymru. Ydych chi wedi clywed am Awr Fawr yr Urdd i blant cynradd? Dewch aton ni nos fory i roi cynnig ar…Pilates! Have you heard of our Awr Fawr weekly digital activities for primary school children? Sign up to join us tomorrow evening! www.urdd.cymru/awrfawr