Pob lwc! / Good luck!

Pob lwc i Miss Lia Edwards sy’n ein gadael ni heddiw ac i Miss Catrin James sy’n priodi yn ystod gwyliau’r haf. 🍀☀️👰🏻 Good luck to Miss Lia Edwards whom is leaving us today and to Miss Catrin James whom is getting married over the summer holidays. 🍀☀️👰🏻

Gemau a Theganau / Games & Toys

Caiff disgyblion blynyddoedd 1 i 6 ddod â gêm neu degan i’r ysgol yfory. Dim byd trydanol a dim byd rhy werthfawr os gwelwch yn dda! Pupils in years 1 to 6 may bring a game or toy to school tomorrow. Nothing electrical or very valuable please!

Gwobr Aur y Siarter Iaith / Gold Award

Mae achos dathlu yn Ysgol Glanrafon wrth i ni dderbyn cadarnhad ddoe ein bod wedi ennill Gwobr Aur y Siarter Iaith. Llongyfarchiadau i bawb a hoffwn ddiolch i’r holl staff, y Llywodraethwyr ac i chi fel rhieni am eich cefnogaeth cyson i holl weithgareddau’r ysgol. Ond wrth gwrs, mae diolch arbennig iawn i’r disgyblion am … Read more