Eisteddfod Ysgol 2024

Llongyfarchiadau enfawr i bawb a diwrnod i’w gofio i Elan o Fl 6 am ennill y gadair am ysgrifennu cerdd am Gymru.  Huge congratulations to everyone and a day to remember for Elan in Year 6 for winning the chair.