Absenoldeb – Attendance

Fe’ch hatgoffir i sicrhau eich bod yn rhoi gwybod i’r ysgol bob amser pan fydd eich plentyn yn absennol o’r ysgol. Mae’n hanfodol ein bod ni’n cael gwybod pan fo unrhyw blentyn yn absennol ynghyd â’r rheswm am hynny erbyn 9.10am fan bellaf.

You are reminded that you need toinform the school at all times when your child is going to be absent from school. It’s essential that we are informed of an absence by 9.10am at the latest and the reason for it.