Cymru Cŵl

Mae ein Wythnos Cymru Cŵl yn mynd yn wych!! Dilynwch ni ar Trydar @YsgolG i weld llwyth o luniau!! Cofiwch am y bore coffi ar gyfer y Cyfnod Sylfaen fory. Mae dal ychydig o docynnau ar ôl ar gyfer ein Noson Welsh Whisperer nos fory. Os nad ydych yn gallu dod ond hoffech gyfrannu at … Read more

Pwysig – Important

Mae’n peri gofid i  ni bod cymaint o ddyledion cinio. Mae’n hanfodol eich bod yn clirio unrhyw ddyled ar unwaith. Bydd dyledion mawr yn cael eu hanfon i Gyngor Sir y Fflint – ac mae hawl ganddynt i rwystro i’ch plentyn gael cinio nes bydd y ddyled wedi ei thalu yn llawn.  It is causing … Read more

Welsh Whisperer

Cofiwch am ymweliad y Welsh Whisperer Dydd Mercher yma. Fe fydd yn treulio diwrnod cyfan gyda’r disgyblion yna yn cynnal noson deuluol gyda’r nos – TOCYNNAU DAL AR GAEL!!! Os hoffai’r plant brynu rhai o’u nwyddau, mae croeso iddynt ddod ag arian i’r ysgol Dydd Mercher yma. Byd y nwyddau hefyd ar werth nos Fercher.   … Read more

Wythnos Cymru Cŵl

Mae llwyth o bethau wedi eu trefnu ar gyfer ein Wythnos Cymru Cŵl. Dyma rhai dyddiadau pwysig. Here are some important dates for our Cymru Cŵl week :- Bore Mercher/Wednesday morning – Bore Coffi y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Coffee morning. Croeso i bawb. / A warm welcome to you all. Nos Fercher/Wednesday evening – Welsh … Read more