Bws Caerdydd / Cardiff Bus

Rydym yn disgwyl bod yn ôl yn Ysgol Glanrafon erbyn 4.15pm. Cofiwch gadw’r safle bws yn glîr os gwelwch yn dda. 🚌🚌🚌 We expect to be back in Ysgol Glanrafon at 4.15pm. Please keep the bus lay-by clear. 🚌🚌🚌

Bws Caerdydd / Cardiff Bus

Mae’n debygol y byddwn yn ôl yng Nglanrafon yn gynt na’r disgwyl. Ar hyn o bryd ein amser disgwyliedig ydi 3.45pm. Byddwn yn eich diweddaru eto ar ôl stopio am ginio. 🚌🚌🚌 It is likely that we will be back in Glanrafon earlier than expected. At the moment our estimated time of arrival is 3.45pm. … Read more