Yfory / Tomorrow

Wnewch chi sicrhau fod disgyblion yn dod a bag gyda nhw i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda. Will you ensure that pupils bring a bag with them to school tomorrow please. Diolch yn fawr