Dyled Cinio/dinner debts

Gan ei bod yn agosáu at ddiwedd y flwyddyn ysgol, a allem ofyn i unrhyw ddyled cinio gael ei setlo os gwelwch yn dda. As it is nearing the end of the school year could we please ask that any dinner debt is settled.