Pwysig/Important

Mae’n hanfodol bod y disgyblion yn eu dosbarthiadau erbyn 8.50am er mwyn dechrau ar eu gwersi yn brydlon bryd hynny. It is imperative that pupils are in their classes by 8.50am to be ready to start their lesson promptly at that time: end

Gwaith Celf yr Urdd / Urdd Art Work

Dim ond neges i’ch atgoffa fod angen dod ag unrhyw waith celf a chrefft at Eisteddfod yr Urdd sydd wedi’i gwblhau gartref i’r ysgol erbyn yfory (Mawrth 14eg) os ydy’ch plentyn yn awyddus i gystadlu. Fe fydd yr ysgol wedyn yn cofrestru’r gwaith ar wefan yr Urdd ar eu rhan. Noder fod angen i’ch plentyn fod yn aelod … Read more

BLWYDDYN 2 / YEAR 2 – WALK WISE

Cerddwyr ‘Walk Wise’  Cofiwch bydd disgyblion Blwyddyn 2 yn dechrau eu hyfforddiant cerddwyr ‘Walk Wise’ dydd Gwener yma.  Hoffwn eich hatgoffa o’r pwysigrwydd o ddychwelyd y ffurflen ganiatâd yn ôl i’r ysgol erbyn fory os gwelwch yn dda.  Year 2 pupils will be beginning their Walk Wise Pedestrian Training this Friday. Please could you ensure that … Read more