Adborth SchoolCloud Evaluation

Hoffwn wybod eich barn am y defnydd o SchoolCloud ar gyfer ein nosweithiau rhieni rhithiol eleni. Dilynwch y linc isod i lenwi holiadur byr.  We wish to know your opinion regarding our virtual Parents Evening using SchoolCloud recently. Please follow the link below to fill in a short questionnaire. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kz7D_KmzAJxMjCyNW_gH6gdUQjM3OEVKUElDSk5ESTIxUlZGRjg2M0ZaRS4u

Fill | Gwerthuso SchoolCloud / Evaluating SchoolCloud Hoffwn wybod eich barn am y defnydd o SchoolCloud ar gyfer ein nosweithiau rhieni rhithiol eleni. We wish to know your opinion regarding our virtual Parents Evening using SchoolCloud recently. forms.office.com