Adran Iau / Junior Department

Rydym yn ceisio postio fidios ar gyfer y plant i bob “Team” dosbarth bore yma, ond am rhyw rheswm yn cael trafferthion. Rydym yn ymwybodol fod yna broblemau, ac yn ceisio eu datrys cyn gynted a phosib.  Byddwch yn amyneddgar gyda ni os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr. 
We are trying to post videos online for the pupils this morning via Teams, but unfortunately have experienced problems. We are aware of this and are trying to resolve the problem as soon as possible. Please be patient and bear with us.   Thank-you.