Adran Iau saethyddiaeth – Juniors archery

Saethyddiaeth – Archery

Ymddiheuriadau ond yn anffodus does dim digon o le i bawb gael cymryd y gwersi saethyddiaeth –felly bydd rhaid tynnu enwau allan o het.

Byddwn yn anfon y ffurflen ynghyd â’r arian yn ôl i’r plant na fydd yn cymryd rhan.

 

Apologies but unfortunately there won’t be enough room for everyone to take part in the archery lessons – therefore we will have to draw names out of a hat.  We will be sending the application form home along with the fee to the pupils who won’t be taking part