Adran yr Urdd

Helo bawb,

Ymddiheuriadau mawr am hyn ond bydd rhaid i ni ganslo Adran wythnos yma yn anffodus. Dwi yng Nghaerdydd a mae gan Bethan lot o waith i neud. Cerian hefyd yn India! (Braf de!)

Appologies but we will have to cancel Adran this week I’m afraid! I am in Cardiff and Bethan has lots of work on. Cerian is also away in India (Nice for some!)

See you next week.

Darren