Allwch chi ein helpu ni? / Can you help us?

Rydym yn gofyn a oes unrhyw un yn gallu ein helpu os gwelwch yn dda.
Mae gennym 3 Gazebo ar gyfer Diwrnod Chwaraeon y prynhawn yma ond mae angen 1 yn fwy, oes gan unrhyw un Gazebo y gallem ei fenthyg? Os felly, a allwch gysylltu â’r ysgol. 
Diolch yn fawr iawn
We are asking if anyone could please help us. 
We have 3 Gazebos for this afternoon’s Sports Day but we need 1 more,  does anyone have one we could borrow? If so, could you please get in touch with the school. Thank you so much