Amserlen Dychwelyd i’r Ysgol a Dewisiadau Cinio / Returning to school timetable and Lunch Choices

Noswaith dda/ Good evening.

Gwelir grynodeb o’r amserlen Dychwelyd i’r Ysgol. Hefyd os gwelwch yn dda gofynnwn yn garedig i chi lenwi holiadur byr o ran dewis cinio i’ch plentyn. Mae’n RHAID i’r holiadur yma gael ei gwblhau erbyn 5 o’r gloch Dydd Mawrth yma os gwelwch yn dda.

Please see the summary of the Returning to school timetable. We have also sent the link to a short questionnaire regarding lunch choices for your child. This MUST be completed by 5 o clock this Tuesday please. 

PWYSIG / IMPORTANT

Os yw eich plentyn yn mynd i’r Hwb Gofal Plant, fe fyddwch yn derbyn holiadur gwahanol drwy ebost dros y dyddiau nesaf.

If your child is attending the Resilience Hub, there will be a separate questionnaire sent out to you via email.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kz7D_KmzAJxMjCyNW_gH6gdUQkg3OVJERDMzWFZPNEtCWkdaSUFQSVpGNy4u