Ar rhan / On Behalf – Cylchgrawn Newydd Cyw / New Cyw Magazine

Cylchgrawn Newydd Cyw / New Cyw Magazine


Mae’r cylchgrawn yn adnodd gwych i rieni di-Gymraeg, neu sy’n ddysgwyr, gan bod gwefan yn cyd-fynd a’r cylchgrawn sy’n darparu cyfieithiad o’i holl gynnwys:


https://cylchgrawn-cyw.peniarth.cymru 


Gellir tanysgrifio i 4 rhifyn y flwyddyn (neu brynu’r rhifyn cyfredol) drwy glicio ar: 

https://siop.peniarth.cymru/index.php?route=product%2Fcategory&path=24_35

The magazine is a great resource to non-Welsh speaking parents, or those who are learning Welsh, as a translation of the whole magazine is available online:


https://cylchgrawn-cyw.peniarth.cymru 

It is possible to order a subscription of 4 issues a year or buy an individual copy by going to: 
https://siop.peniarth.cymru/index.php?route=product/category&path=24_35