Asthma

Asthma

Mae gofyn i’r ysgol gael Cerdyn Asthma mewn lle ar gyfer pob disgybl sy’n dioddef o’r cyflwr – galwch yn y swyddfa i dderbyn y ffurflen briodol os gwelwch yn dda.

Yn anffodus, nid yw’r ddogfen ar gael yn y Gymraeg.

Schools are required to have an Asthma Card in place for every child suffering from the condition-please call in the office for the relevant form.

Unfortunately, the document is not available in Welsh.