At rieni disgyblion Bl6 – for the parents of Year 6 pupils

Pnawn ffarwelio Blwyddyn 6

Year 6 Leaving afternoon

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i bnawn ffarwelio disgyblion Blwyddyn 6 yn neuadd yr ysgol bnawn Mercher,Mehefin 27ain am 2.00pm.

Edrychir ymlaen yn fawr at eich cwmni.

You are warmly invited to the Year 6 leaving afternoon in the school hall on Wednesday afternoon, June 27thth at 2.00 pm.

 

 

We look forward to your company