Banc Bwyd ac Elusen Alzheimers / Foodbank and Alzheimers Society

Byddwn yn casglu nwyddau ar gyfer Banc Bwyd Sir y Fflint eleni fel rhan o’n gwasanaeth Diolchgarwch. Os gwelwch yn dda, gyrrwch y nwyddau i’r ysgol yn ystod yr wythnos yn dechrau Hydref 21ain. Bydd yr holl nwyddau yn cael eu casglu Dydd Gwener nesaf. Gweler y poster er mwyn gwybod beth i’w gyfrannu. Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth i’r ymgyrch yma.
Hefyd, fel y gwyddoch, ein elusen dewisiedig eleni ydy Cymdeithas Alzheimers. Fe fydd casgliad yn y gwasanaeth Diolchgarwch y Blynyddoedd Cynnar ar gyfer yr eleusen, ac fe fyddwn hefyd yn gwerthu bathodynnau codi ymwybyddaeth o Alzheimers yn yr ysgol wythnos nesaf. Mae croeso i’ch plentyn ddod a £1 i’r ysgol i brynu bathodyn.
We will be collecting items for the Flintshire Food Bank as part of our Thanksgiving service. If you could send any items in to school the week beginning October 21st we would be very grateful. The poster attached lists all the items that can be donated. Thank you very much for your support.
Also, as you know, our chosen charity for this year is Alzheimers Society. There will be a collection for this charity at the end of the Early Years’ service held next Wednesday, and we will also be selling Alzheimers Awareness badges in school. Pupils are wlecome to bring a £1 to school necxt week to buy one of the badges.
DIOLCH YN FAWR IAWN