Ben bore – Morning arrangemnts

Fe’ch hatgoffir bod ffenest o chwarter awr (rhwng 8.45 a 9 a.m.) i’ch galluogi i gyrraedd yn y cyfnod hwnnw yn y bore. Er mwyn cymryd camau bach i leihau y traffig ger y giat uchaf yn y bore – gofynnir yn garedig NAD yw PAWB yn cyrraedd erbyn 8.45 a.m., fel y gellir darwahanu yr amser cyrraedd lle bo  hynny’n bosib o gwbl os gwelwch yn dda. 
Gofynnir yn garedig i bawb gadw at uchafswm cyflymder o 20 milltir yr awr ar hyd Lon Bryn Coch bob amser os gwelwch yn dda.
Llawer o ddiolch am eich cydweithrediad.
You are reminded that a window of 15 minutes (from 8.45 – 9 a.m.) is in place to enable everyone to arrive at staggered times in the morning. In order to take a small step to try and alleviate the traffic near the top gate in the morning we kindly appeal that EVERYONE do not arrive by 8.45 a.m., so that the times can be staggered as much as possible please.
Everyone is kindly asked to maintain a maximum speed of 20 miles per hour whilst travelling along Bryn Coch Lane please.
Many thanks for your co-operation.