Bingo’r Pasg – Easter Bingo

Mae’r Bingo Pasg wedi’i ganslo ac felly, ni chynhelir y Diwrnod Di-wisg ysgol ddydd Gwener yma, Mawrth 20fed., gan na fydd angen wyau/rhoddion Pasg ar gyfer y digwyddiad.
The Easter Bingo has been cancelled, and therefore, the non uniform day will not take place as no Eater eggs/gifts will be required.