Bl 3 a 4 Eglwys Santes Fair /Yr 3 & 4 St Mary’s Church

Bydd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn mynd i’r Eglwys bore Dydd Mawrth. Angen dychwelyd y bonyn ar waelod y llythyr erbyn fory os gwelwch yn dda. Year 3 and 4 pupils will be visiting St Mary’s Church on Tuesday morning. All slips need to be back by tomorrow please.