Bl 3 a 4 / Year 3 & 4

Mae Bl 3 a 4 yn bwriadu gwylio “Charlie and the Chocolate Factory” yn ysgol Ddydd Gwener fel ffordd o orffen y thema dosbarth “Siocled”.  Os oes gennych unrhyw wrthwynebiad i hyn, ebostiwch athro/athrawes dosbarth eich plentyn os gwlewch yn dda. 

Year 3 and 4 are intending to watch “Charlie and the Chocolate Factory” on Friday to finish off their topic “Chocolate”. If you have any objection to this, please email your child’s class teacher. 
image.jpg