Bl 3 a 4 / Year 3 and 4

Er ein bod yn dathlu diwrnod Owain Glyndwr Ddydd Gwener, bydd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 dal i gael gwersi Addysg Gorfforol. Felly caiff y plant ddod yn eu gwisgoedd Cymru neu gwisgoedd Owain Glyndwr ond gofynnwn yn garedig iddynt wisgo trainers neu dod a nhw efo nhw mewn bag. Os ydych yn teimlo nad ydy gwisg eich plentyn yn addas i weithgareddau Addysg Gorfforol, mae croeso i chi yrru dillad erill mewn bag hefyd.

Although we will be celebrating Owain Glyndwr’s day on Friday, Year 3 and 4 pupils will still have their normal PE lessons. Therefore, we ask the children to come in their Welsh or Owain Glyndwr’s costumes, but we kindly ask that they wear trainers or bring them with them in a bag. If you feel that your child’s clothes are not suitable for PE activities, they are welcome to bring a change of clothing.