Bl 4 a 5 yn unig Years 4 & 5 only

Glan-llyn – Caerdydd

Cofiwch bod croeso i chi dalu am y cyrsiau preswyl i Glan-llyn a Chaerdydd mewn rhan-daliadau rwan trwy’r app.

Just to advise you that you can now pay for the residential trips to Glan-llyn and Cardiff) in instalments via the app.