Bl 5 a 6 – Yr Ail Ryfel Byd / Second World War

Disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn mwynhau gwrando ar storiau a phrofiadau Mrs Audrey Jones, cyn ifaciwi o Lerpwl yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Year 5 and 6 listening to Mrs Audrey Jones and hearing about her experiences and stories as an evacuee from Liverpool during the Second World War.