Bl 5 a 6 – Ysgol Goedwig / Forest School

Manylion Ysgol Goedwig ar gyfer Blwyddyn 5 a 6 yn y llythyr. Os gwelwch yn dda, cwblhewch y ffurflen ganiatad isod wrth ddilyn y linc. 
Details of Forest School for Years 5 and 6 are in the letter attached. Please complete the consent form by following the link. 
https://forms.office.com/r/W7BKrPsKwD

Fill | MEDI/SEPT 2022 – Ysgol Goedwig Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6 Forest SchooL Ffurflen ganiatad i rieni a gofalwyr. Consent form for parents and guardians. Dechrau wythnos yma – gweler forms.office.com

pdf icon Llythyr-Ysgol-Goedwig-Glanrafon.pdf