Bl.5a6 heddiw / Year 5 and 6 today

Mae’r disgyblion yn mwynhau eu hunain yn Theatr Clwyd. Y gobaith yw y byddant yn ol yn yr ysgol erbyn 3.10pm ond gallant fod ychydig yn hwyr yn ddibynnol ar y traffig ayyb. Os yw eich plentyn yn teithio adref ar fws neu dacsi, byddwch yn ymwybodol fod posibilrwydd y byddant ychydig yn hwyrach nag arfer yn cyrraedd adref heddiw. The pupils are enjoying themselves in Theatr Clwyd. We hope that they will be back at school by 3.10pm but they may be a bit late depending on traffic etc. If your child is travelling home on a bus or taxi, please be aware that they might be slightly later than usual arriving home today.