Bl 6 – Pigo dy Drwyn

Rydym newydd ddechrau o Queenswood sydd yr ochr Ogleddol o Henffordd. Os yw’r traffig yn llifo’n rhwydd, dylem fod yn ôl yn yr ysgol erbyn 5/5.15. Unrhyw drafferthion, byddwn yn gadael i chi wybod ar hwn.
We have just started from Queenswood, Northern side of Hereford. Traffic permitting, we should be back by 5/5.15 by the bottom gate. Any problems, we will keep you updated.